Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HKRY0
Detail
164028
ČHMÚ
(1502)
Krkonoše-Rýchory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,1 8,1 5,9 5,3 3,3 2,7 1,6 2,2 2,5 3,5 4,5 0,9 5,2 3,7 2,1 2,9 3,5 3,79 177
42 46 43 46 2,2 2,69 6