Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKB0
Detail
151030
ČHMÚ
(1540)
Hradec Králové-Brněnská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 1,2 0,9 1,2 1,0 0,1 0,6 0,5 0,8 0,7 1,1 1,0 0,8 0,6 0,9 0,8 0,59 230
60 58 60 52 0,6 2,43 9
HHKS0
Detail
510140

(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 0,20 344
84 81 87 92 2,0 1,08 0