Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EUOP0
Detail
510089

(1676)
Ústí n.Orl.-Podměstí
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
13,3 18,2 14,1 9,4 7,6 4,3 3,9 4,9 7,0 10,6 13,0 6,5 15,1 7,1 5,2 10,0 9,3 4,86 344
84 81 87 92 8,2 1,66 0