Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESTV0
Detail
510046

(1675)
Svitavy
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,1 14,4 10,0 12,5 7,8 3,9 4,2 4,6 5,7 12,7 11,8 4,9 11,7 8,1 4,8 9,8 8,6 4,77 344
84 81 87 92 7,4 1,70 0