As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESTV0
Detail
510025

(1675)
Svitavy
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,6 2,0 1,3 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 1,0 1,6 1,4 0,7 1,6 0,6 0,8 1,2 1,1 0,58 344
84 81 87 92 0,9 1,65 0