Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EPAU0
Detail
151008
ČHMÚ
(1513)
Pardubice Dukla
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
9,8 15,7 11,3 7,0 5,9 3,7 3,7 3,3 7,4 9,2 12,1 5,1 12,2 5,6 4,8 8,8 7,8 6,86 241
60 60 62 59 5,6 2,27 1