Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EPAU0
Detail
150999
ČHMÚ
(1513)
Pardubice Dukla
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 1,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 0,4 1,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,56 241
60 60 62 59 0,5 2,45 1