Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESVR0
Detail
150741
ČHMÚ
(1555)
Svratouch
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
4,5 10,8 7,2 5,3 3,5 2,5 2,5 2,1 3,2 5,6 6,5 2,1 7,5 3,7 2,6 4,8 4,6 4,54 155
35 39 40 41 3,2 2,30 5