Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESVR0
Detail
150744
ČHMÚ
(1555)
Svratouch
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,17 155
35 39 40 41 0,1 2,38 5