As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESVR0
Detail
150747
ČHMÚ
(1555)
Svratouch
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,2 1,8 1,0 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,6 1,1 0,4 1,3 0,6 0,5 1,0 0,8 1,41 155
35 39 40 41 0,5 2,84 5