Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348211
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,5 11,8 8,4 5,6 3,4 2,3 3,7 2,5 5,1 5,9 8,9 3,2 8,8 3,8 3,8 6,0 5,5 5,12 240
59 60 61 60 3,8 2,36 1
CCBT0
Detail
509996

(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,2 4,2 2,2 7,4 1,6 3,6 4,6 1,7 2,4 5,7 13,3 3,1 2,8 4,2 2,9 7,3 4,3 4,05 344
84 81 87 92 2,9 2,54 0