Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348208
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 0,2 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,32 240
59 60 61 60 0,3 2,40 1
CCBT0
Detail
509990

(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,1 1,2 0,9 0,4 0,6 0,6 0,9 0,7 0,4 1,2 1,5 0,8 1,1 0,5 0,7 1,2 0,9 0,50 344
84 81 87 92 0,7 2,22 0