As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348196
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,3 1,7 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 1,4 0,5 1,4 0,4 0,3 0,9 0,7 0,74 240
59 60 61 60 0,5 2,83 1
CCBT0
Detail
509972

(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
5,8 5,4 8,0 2,0 3,7 3,1 2,9 2,3 1,8 6,2 5,3 7,9 6,4 2,9 2,4 6,5 4,6 2,44 316
84 81 59 92 4,0 1,76 6