As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BBOD0
Detail
545309

(1666)
Brno-Dobrovského
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,24 344
84 81 87 92 0,3 1,82 0
BBNI0
Detail
780368
ČHMÚ
(1779)
Brno-Líšeň
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,5 1,8 1,2 1,0 1,0 0,6 0,8 1,0 1,5 1,7 0,4 1,5 0,9 0,8 1,2 1,1 1,06 231
60 58 52 61 0,8 2,50 12
BBNA0
Detail
531892

(1748)
Brno-Masná
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,0 1,1 1,0 0,5 1,1 0,6 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 0,5 1,0 0,7 0,5 0,9 0,8 0,42 344
84 81 87 92 0,7 1,76 0