Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AJAS0
Detail
509186
ZÚ Praha
(1646)
Pha10-Jasmínová
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,4 17,2 16,5 11,1 8,3 5,3 5,1 7,1 12,2 10,7 16,2 4,8 15,3 8,2 8,1 10,5 10,5 5,42 344
84 81 87 92 9,1 1,72 0
ASRO0
Detail
778683

(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
11,9 19,1 18,5 11,6 8,3 6,0 5,7 7,1 10,1 10,5 15,9 4,8 16,4 8,6 7,6 10,4 10,7 5,69 353
88 81 92 92 9,3 1,76 0
ASRO5
Detail
778701

(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
10,7 16,7 15,4 10,1 8,3 5,0 6,3 7,7 12,0 12,9 16,2 4,8 14,2 7,8 8,6 11,2 10,4 5,35 353
88 81 92 92 9,1 1,72 0