Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 5,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AJAS0
Detail
509171
ZÚ Praha
(1646)
Pha10-Jasmínová
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,5 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 1,8 0,4 0,6 0,4 0,3 1,0 0,6 0,48 344
84 81 87 92 0,5 2,02 0
ASRO0
Detail
778671

(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,18 353
88 81 92 92 0,2 1,92 0
ASRO5
Detail
778689

(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,17 353
88 81 92 92 0,2 1,89 0