As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AJAS0
Detail
509168
ZÚ Praha
(1646)
Pha10-Jasmínová
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,8 4,3 3,2 1,4 0,9 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 2,3 0,8 3,7 1,0 0,9 1,3 1,7 1,39 344
84 81 87 92 1,3 2,22 0
ASRO0
Detail
778668

(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,1 3,4 2,5 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 2,1 0,9 3,0 0,8 0,5 1,3 1,4 1,06 353
88 81 92 92 1,0 2,25 0
ASRO5
Detail
778686

(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
2,8 2,9 2,2 0,9 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 1,2 2,3 0,9 2,6 0,6 0,6 1,4 1,3 0,93 353
88 81 92 92 1,0 2,09 0