Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AALZ0
Detail
507676
ZÚ Praha
(1659)
Pha6-Alžírská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,4 15,2 13,3 10,0 8,7 6,0 4,8 6,7 9,2 11,1 19,3 5,8 13,2 8,3 6,9 12,0 10,1 4,95 344
84 81 87 92 9,0 1,65 0