As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AALZ0
Detail
507658
ZÚ Praha
(1659)
Pha6-Alžírská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
4,9 6,0 4,3 1,8 1,0 0,6 1,0 1,1 0,7 1,4 3,3 1,0 5,1 1,1 0,9 1,9 2,2 1,87 344
84 81 87 92 1,6 2,32 0