Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507889
ZÚ Praha
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
16,2 20,9 16,7 11,5 8,2 5,4 6,9 7,2 7,9 13,1 18,7 6,3 17,9 8,4 7,3 12,6 11,5 5,72 344
84 81 87 92 10,1 1,67 0
ASVO0
Detail
345580
ZÚ Praha
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
9,5 13,6 17,8 12,5 7,5 4,9 5,6 6,9 8,2 10,7 11,6 4,8 13,6 8,3 6,9 9,0 9,4 4,34 344
84 81 87 92 8,4 1,65 0