As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507871
ZÚ Praha
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
21,3 18,0 12,3 3,7 1,8 0,4 0,7 1,0 0,8 5,1 8,3 3,5 17,2 2,0 0,8 5,6 6,3 7,20 344
84 81 87 92 3,0 3,76 0
ASVO0
Detail
345562
ZÚ Praha
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,4 4,0 3,5 2,1 0,9 0,6 0,8 0,9 0,6 1,8 2,8 1,5 3,6 1,2 0,8 2,1 1,9 1,31 344
84 81 87 92 1,5 2,05 0