Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151170
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
12,9 16,6 14,4 9,3 7,4 5,5 4,2 6,2 8,7 8,7 15,1 3,5 14,6 7,4 6,3 9,0 9,3 7,81 196
52 52 46 46 6,8 2,21 2
ALIB5
Detail
849613
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
8,8 15,3 13,4 8,3 5,9 4,4 3,8 5,4 7,8 7,5 12,1 3,1 12,4 6,2 5,6 7,5 7,9 6,70 183
45 46 46 46 5,8 2,22 0