Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 1
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AMUZ0
Detail
507808
ZÚ Praha
(1665)
Pha1-Národní muzeum
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,8 20,2 21,0 11,5 8,7 4,6 5,8 7,2 9,3 12,1 18,7 5,9 17,6 8,3 7,4 12,2 11,3 6,31 344
84 81 87 92 9,6 1,78 0