As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 1
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AMUZ0
Detail
507790
ZÚ Praha
(1665)
Pha1-Národní muzeum
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
3,6 4,5 3,7 1,4 0,8 0,5 0,8 1,0 0,6 1,7 3,7 1,4 3,9 0,9 0,8 2,3 2,0 1,49 344
84 81 87 92 1,4 2,24 0