TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích