Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

POPS-POPS-PAH

POPS-POPS_PCB