Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ZVMBP
Identifikace ISKO: 1918
Lokalita: Valašské Meziříčí - Obora II
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Switch, s.r.o.
Purkyňova 1476/72
612 00 Brno
Tel.: 603 253 466
Fax:.:
E-mail: jirka@kohoutek.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Ac [acenaften] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 Fl [fluoren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 Fen [fenantren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 A [antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 Flu [fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 Pyr [pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 BaA [benzo(a)antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 Chry [chrysen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 BbF [benzo(b)fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 BkF [benzo(k)fluoranten] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 BaP [benzo(a)pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 I123cdP [indeno(1,2,3-cd)pyren] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)antracen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i)perylen] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/3d 01.01.2011 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Switch, s.r.o.
Purkyňova 1476/72
612 00 Brno
Tel.: 603 253 466
Fax:.:
E-mail: jirka@kohoutek.cz