Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: VWRKA
Identifikace ISKO: 1898
Lokalita: Wroclaw-Korzeniowskiego
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Zaklad Ochrony Srodowiska ATMON
Ul. Wolnosci 150
JELENIA GORA
Tel.: +4875 7526082
Fax:.: +4875 7678858
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 WV [rychlost větru] ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
1 1 UVB [utrafialové záření - středněvlnné] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Zaklad Ochrony Srodowiska ATMON
Ul. Wolnosci 150
JELENIA GORA
Tel.: +4875 7526082
Fax:.: +4875 7678858
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 WIOS' Jelenia Góra
Ul. Warszavska 28
Jelenia Góra
Tel.: +4875 7649445
Fax:.: +4875 7648989
E-mail: