Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: UULDA
Identifikace ISKO: 1481
Lokalita: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí, určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
EBZN, MPXY, OXY - ukončeno 31.12.2009
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 20.04.2007
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 29.07.2004
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 29.07.2004
1 1 NSVs [počet malých vozidel projíždějících oběma směry] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 NMVs [počet středně velkých vozidel projíždějících oběma směry] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 NBVs [počet velkých vozidel projíždějících oběma směry] OPEL [optoelekronická metoda] NV Ne Ano 0 Ne 1h 29.07.2004
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 29.07.2004 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 29.07.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 29.07.2004 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.: 472 706 024
E-mail: bitter@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz