Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2012-08-30 10:59 CEST


Basic data
Code: UMOMA
Old ISKO number: 1005
Locality: Most
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: EUROAIRNET, National air pollution network, AMS-SRS
Administrator
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas
Cover
container (air-conditioned)
Note
Na otevřené rovné travnaté ploše(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a sta dionem uprostřed města. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 O3 [ozone] UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 PM2,5 [fine particles PM2.5] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 PM10 [particles PM10] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 NH3 [ammonia] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 BZN [Benzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 TLN [toluene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 Yes 1h 2004-01-01
1 1 EBZN [ethylbenzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 OXY [o-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 MXY [m-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 PXY [p-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 WV [wind velocity] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 No 1h 2006-02-01
1 1 WD [wind direction] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No Yes 0 No 1h 2006-02-01
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 No 1h 2006-02-01
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No Yes 0 No 1h 2006-02-01
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] CAP [capacitance sensor] % No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 GLRD [global radiation] TDM [temperature difference method] W/m2 No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] PT100 [resistance method] K No Yes 0 No 1h 2004-01-01
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2008-07-31
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-08-12 2003-12-31
1 1 SO2 [sulphur dioxide] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Yes No 0 Yes 10min 2004-01-01 2008-07-31
1 1 NO [nitrogen monoxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-08-12 2003-12-31
1 1 NO2 [nitrogen dioxide] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-08-12 2003-12-31
1 1 NOx [nitrogen oxides] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1992-08-12 2003-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 Yes 1h 2004-01-01 2008-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1993-04-23 2003-12-31
1 1 O3 [ozone] UVABS [UV-absorption] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1998-04-01 2003-12-31
1 1 PM2,5 [fine particles PM2.5] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 No 30min 2003-09-01 2003-12-31
1 1 PM10 [particles PM10] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1995-05-29 2003-12-31
1 1 SPM [suspended particulate matter] RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m3 No No 0 No 30min 1992-08-12 1995-05-28
1 1 NH3 [ammonia] CHLM [chemiluminescence] µg/m3 Yes No 0 No 30min 2003-09-01 2003-12-31
1 1 BZN [Benzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 TLN [toluene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 EBZN [ethylbenzene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 OXY [o-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 MXY [m-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 PXY [p-xylene] GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] µg/m3 Yes No 0 No 30min 1997-04-28 2003-12-31
1 1 WV [wind velocity] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 1h 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WV [wind velocity] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 WV [wind velocity] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 10min 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WD [wind direction] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 1h 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WD [wind direction] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 WD [wind direction] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 10min 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 1h 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 No 10min 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 1h 2004-01-01 2006-01-31
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 No 10min 2004-01-01 2006-01-31
1 1 p [atmospheric pressure] APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 No 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 p [atmospheric pressure] APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 No 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] SKIN [animal skin] % No No 0 No 30min 1995-01-01 1996-06-01
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] CAP [capacitance sensor] % No No 0 No 30min 1996-06-02 2003-12-31
1 1 GLRD [global radiation] TDM [temperature difference method] W/m2 No No 0 No 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] PT100 [resistance method] K No No 0 No 30min 1995-01-01 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number1
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.: 472 706 024
E-mail: bitter@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz