Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ULIVK
Identifikace ISKO: 929
Lokalita: Litvínov
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ ÚL,CHL ÚL
Pasteurova 9
400 02 Ústí n.Labem
Tel.: 477751221
Fax:.: 477751277
E-mail: pavel.masek@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
v uzavřené budově
Poznámka
Stanice se nachází v budově polikliniky, v 1.patře vedle dispečeru sanitek.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.11.1991
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.11.1991
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.11.1991
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.11.1991
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.05.1993
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1998
1 1 H2S [sirovodík] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.08.1999
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.1993 31.12.1996
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1997 30.09.1998
1 1 NH3 [amoniak] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1999 29.03.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem,CHL
Moskevská 15
400 02 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 510
Fax:.: 477 751 277
E-mail: ales.soukup@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem,CHL
Pasteurova 9
400 02 Ústí n. Labem
Tel.: 477751210
Fax:.: 477751277
E-mail: alena.zemanova@zu.cz