Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: SPROM
Identifikace ISKO: 463
Lokalita: Příbram I.- nemocnice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ Praha,pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180 Příbram
Tel.: 721315710
Fax:.: 318624992
E-mail: helena.vilhelmova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.02.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ Praha,pracoviště Příbram-CHL
U nemocnice 85
26180 Příbram I
Tel.: 318629315
Fax:.: 318624992
E-mail: helena.vilhelmova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ Praha, pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180 Příbram I
Tel.: 721315710
Fax:.: 318624992
E-mail: helena.vilhelmova@zupraha.cz