Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: KMLKM
Identifikace ISKO: 597
Lokalita: Mar.Lázně-Krás.Domov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Léčebné lázně a.s.- Mar. Lázně
Masarykova 22
35329 Mariánské Lázně
Tel.: 606956847
Fax:.: 354669142
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna na okraji parku mezi ulicemi Poštovní a Anglickou pod budovou Krásný domov.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 25.05.1983
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.05.2003
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 25.05.1983
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Hygienické a ekologické lab. Cheb
Hradební 16
35002 Cheb
Tel.: 354 401 419
Fax:.: 354 401 428
E-mail: info@helcheb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Léčebné lázně-Mariánské Lázně
Masarykova 22
35329 Mariánské Lázně
Tel.: 606956847
Fax:.: 354669142
E-mail: