Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: KFLCM
Identifikace ISKO: 540
Lokalita: Fr.Lázně-Chebská
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Lázně FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, a.s.

35101 Františkovy Lázně
Tel.: 354 201 403
Fax:.: 354 201 414
E-mail: marian.mackovic@franzensbad.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Střed lázeňského města, v parku, cca 20m od hlavní komunikace.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 10.01.1998
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Hygienické a ekologické lab. Cheb
Hradební 16
35002 Cheb
Tel.: 354 401 419
Fax:.: 354 401 428
E-mail: info@helcheb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Lázně-Františkovy Lázně a.s.
Jiráskova 3
35101 Františkovy Lázně
Tel.: 354 201 403
Fax:.: 354 201 414
E-mail: marian.mackovic@franzensbad.cz