Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: KCHEM
Identifikace ISKO: 486
Lokalita: Cheb-ESKA
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Hyg. a ekolog.laboratoře Cheb
Hradební 16
35001 Cheb
Tel.: 354401416
Fax:.: 354401428
E-mail: info@helcheb.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Eska - nad křižovatkou ulic Evropské a Pražské.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO2 [oxid dusičitý] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 21.01.2008
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 21.01.2008
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 13.01.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1983 13.01.2008
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Hygienické a ekologické lab. Cheb
Hradební 16
35002 Cheb
Tel.: 354 401 419
Fax:.: 354 401 428
E-mail: info@helcheb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Hygienické a ekologické lab. Cheb
Hradební 16
35001 Cheb
Tel.: 354401416
Fax:.: 354401428
E-mail: info@helcheb.cz