Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: HSERA
Identifikace ISKO: 1111
Lokalita: Šerlich
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť, EUROAIRNET, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Stanice je umístěna 150m od Masarykovy boudy. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Od 10.3.2011došlo ke změně přístroje pro měření h a T2m na kombinované čidlo tepl./vlhkost T 3319 (Comet system s.r.o.).
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005 31.03.2011
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1994 31.12.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1994 31.12.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1994 31.12.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1994 31.12.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.08.1995 31.12.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 31.12.2004
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 09.02.1995 31.12.1995
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.11.1997 07.11.2001
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 08.11.2001 31.12.2004
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.11.1997 07.11.2001
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 Ne 30min 08.11.2001 31.12.2004
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.11.1997 31.12.1998
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1999 31.12.2004
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1999 31.12.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 01.11.1997 31.12.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1999 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz