Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKSP
Identifikace ISKO: 1678
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Hradci Králové
Jana Černého 361
50241 Hradec Králové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna na okraji parku v blízkosti frekventované komunikace v Z části města.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BaA [benzo(a)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BbF [benzo(b)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BkF [benzo(k)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BaP [benzo(a)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 I123cdP [indeno(1,2,3-cd)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i)perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrum hyg.laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Hradci Králové
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz