Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKSA
Identifikace ISKO: 396
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Hradci Králové
Jana Černého 361
50241 Hradec Králové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna na okraji parku v blízkosti frekventované komuni kace v Z části města.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.06.2001
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ano 0 Ne 30min 01.01.1994
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrum hyg.laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Hradci Králové
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495809078
Fax:.: 495211122
E-mail: vladimir.krajak@zu.cz