Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ESVRM
Identifikace ISKO: 619
Lokalita: Svratouch
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní imisní síť, EMEP
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 041
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.rejlova@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
2 samostatné budky na travnaté ploše 5m od budovy.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2000
2 2 PM2,5 [jemné částice PM2,5] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2005
2 2 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2005
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003
1 1 SNO3 [suma dusičnanových iontů] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2002
3 3 SNH4 [suma amonných iontů] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2002
3 4 SO2 [oxid siřičitý] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 31.12.1999
3 4 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 30.06.1997
3 4 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.1992 31.12.1993
3 4 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1988 31.12.1998
3 4 HNO3 [kyselina dusičná] GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1990 31.12.2001
3 4 NO3 - [dusičnanové ionty] GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1990 31.12.2001
3 4 NH4 + [amonné ionty ] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1990 31.12.2001
3 4 NH3 [amoniak] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1992 31.12.2001
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č.3 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033484
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 491
Fax:.: 241727935
E-mail: melichova@chmi.cz
Dodavatel dat č.4 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
Fax:.:
E-mail: