Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: DPLAK
Identifikace ISKO: 1287
Lokalita: Plauen-Sued
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
Fax:.: +49351/8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Obytná část města,centrum, ulice.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.2006
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2006
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2006
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2006
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 31.12.2006
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 31.12.2006
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2005 31.12.2005
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 31.12.2003
1 1 BZN [benzen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2001 31.03.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351-8312715
Fax:.: +49351-8312720
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtachft und Geologie
Referat 51 - Luftqualitat
013 11 Dresden
Tel.: +493518928 5103
Fax:.: +493518928 566
E-mail: