Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: CCBTA
Identifikace ISKO: 1193
Lokalita: Čes. Budějovice-Třešň.
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Plzni
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 002
Fax:.: 371 408 004
E-mail: zuplzen@zuplzen.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Suché Vrbné, Třešňová ul. - základní škola.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 23.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Plzeň, pracoviště České Budějovice
Schneiderova 32
37021 Č.Budějovice
Tel.: 387712263
Fax:.:
E-mail: ivana.suchomelova@zucb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Plzni
17.listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 002
Fax:.: 371 408 004
E-mail: zuplzen@zuplzen.cz