Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: BBODM
Identifikace ISKO: 533
Lokalita: Brno-Dobrovského
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Brně
Gorkého 6
60200 Brno
Tel.: 541421242
Fax:.: 541421224
E-mail: pokorny@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), bez krytu
Poznámka
V zahradě polikliniky, střed města v obytné zástavbě.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 01.07.2003
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.1981 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 01.06.2003 30.01.2010
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 31.05.2003
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.1981 31.05.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423344
Fax:.: 543423343
E-mail: david.marek@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Odd.faktorů prostředí
Masná 3c
602 00 Brno
Tel.: 543423345
Fax:.: 543423343
E-mail: jitka.kytnarova@zu.cz