Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: BBNFM
Identifikace ISKO: 135
Lokalita: Brno-Kroftova
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Sadová část, v okolí lokální topeniště. Paralelní měření NO2 je v provozu pouze po dobu nutnou pro verifikaci metody.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.08.2003
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.11.2004
1 2 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1971 17.06.2003
2 3 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 18.06.2003 30.09.2008
1 2 SO2 [oxid siřičitý] CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1987 31.12.1987
1 2 SO2 [oxid siřičitý] CLM [coulometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1986 31.12.1993
1 2 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 31.07.2003
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ano 1d 01.02.1972 30.06.2008
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.: 541421018
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz