Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: BBNDA
Identifikace ISKO: 1545
Lokalita: Brno-střed
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 16.11.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.11.2004
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.11.2004
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.11.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.11.2004
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.11.2004
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 1h 22.03.2010
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 1h 22.03.2010
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.11.2004 01.08.2008
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 10min 01.11.2004 01.08.2008
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.11.2004 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.11.2004 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.11.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.11.2004 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.:
E-mail: petra.tylichova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
Fax:.: 541421018
E-mail: robert.skeril@chmi.cz