Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: AMUZK
Identifikace ISKO: 1137
Lokalita: Pha1-Národní muzeum
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394138
E-mail: romana.polivkova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna ve dvoře Národního muzea v Praze, Václavském nám. 68. Jedná se o lokalitu ze všech stran obklopenou ulicemi s velkým dopravním ruchem.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1993 31.12.2003
2 1 NO2 [oxid dusičitý] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2004 31.12.2011
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1993 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.04.1994 31.12.1998
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1999 30.11.2009
2 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.03.2004 31.12.2011
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1993 31.03.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Praze
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394134
E-mail: tatjana.svobodova@zupraha.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Praze - CHL
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Praze 10
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394134
E-mail: romana.polivkova@zu.cz