Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: AMUZ0
Identifikace ISKO: 1665
Lokalita: Pha1-Národní muzeum
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394138
E-mail: romana.polivkova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna ve dvoře Národního muzea v Praze, Václavské nám. 68. Jedná se o lokalitu ze všech stran obklopenou ulicemi s velkým dopravním ruchem.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
2 1 Cu [měd] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2007
2 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.2004 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Praze - CHL
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zu.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Praze
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394134
E-mail: tatjana.svobodova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Praze 10
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 296394129
Fax:.: 296394134
E-mail: romana.polivkova@zu.cz