ULOM, Lom

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: ULOM
Název: Lom
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Mariánské Radčice
Klasifikace
Zkratka: B/R/IN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706056
Fax:.: 472706024
E-mail: janatova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 35´ 8.757" sš 13° 40´ 24.305" vd
Nadmořská výška: 265 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Otevřená plocha v podhůří Krušných hor. V okolí několik opuštěných budov(objekty dolů), jeden obydlený dům.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
ULOMA Automatizovaný měřicí program
ULOMM Manuální měřicí program
ULOM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:12.11.2004 Datum zániku: