MPRR, Přerov

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: MPRR
Název: Přerov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Obec (ZÚJ): Přerov
Klasifikace
Zkratka: B/U/CR
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obchodní;obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
nám. Přerovského povstání
750 02 Přerov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 5.963" sš 17° 27´ 14.972" vd
Nadmořská výška: 210 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Velmi dobrá otevřená lokalita v městském centru.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
MPRRA Automatizovaný měřicí program
MPRRP Měření PAHs
MPRR0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:26.01.1994 Datum zániku: