LLIM, Liberec-město

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: LLIM
Název: Liberec-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Liberec
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Náchodská
Liberec
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706056
Fax:.: 472706024
E-mail: janatova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 45´ 53.778" sš 15° 3´ 14.029" vd
Nadmořská výška: 350 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V centru města uprostřed zástavby, mimo přímé ovlivnění dopravou.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LLIMA Automatizovaný měřicí program
LLIMP Měření PAHs
LLIM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.12.1992 Datum zániku: