KMLK, Mar.Lázně-Krás.Domov

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: KMLK
Název: Mar.Lázně-Krás.Domov
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Mariánské Lázně
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy: uvnitř ekosystému
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Léčebné lázně a.s.- Mar. Lázně
Masarykova 22
35329 Mariánské Lázně
Tel.: 606956847
Fax:.: 354669142
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 58´ 23.499" sš 12° 42´ 17.303" vd
Nadmořská výška: 608 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Stanice je umístěna na okraji parku mezi ulicemi Poštovní a Anglickou pod budovou Krásný domov.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
KMLKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:25.05.1983 Datum zániku: